onsdag 14 oktober 2009

Jaha

Så snart ännu en dag till ända.
Själv har jag varit diversearbetare idag, där större delen har ägnats åt coaching både på mottagningen och via telefon.
Allra helst vill jag ju träffa klienterna live, men när det inte går och de själva tycker att telefon är ett alternativ så fungerar även det.
Där jag normalt brukar titta på kroppsspråk, gester och ögon får jag i telefon lyssna betydligt mer på hur saker sägs, om rösten går upp eller ned, om klienten pratar på in- eller utandning , utöver att lyssna på det som verkligen sägs.

Verbal kommunikation är bara en pyttig del av det vi förmedlar, och via telenätet är det svårare. Men som sagt, det är betydligt bättre än att vara helt ensam med sina funderingar.

Ensamma tankar tenderar att gå runt och ständigt bestå av samma innehåll.
Får vi vädra dem med någon brukar vi - om vi är öppna för det - kunna få nya infallsvinklar..
Och får vi nya infallsvinklar ger vi oss möjlighet att göra nytt.
Och när vi gör nytt tänker vi nytt.
Och vi tänker nytt känner vi nytt.
Work both ways.

Bra va?

Inga kommentarer: