torsdag 13 december 2012

1972 i Fjällbacka


Telegrafstationen
i Fjällbacka

Till  telestationen  i  Fjällbacka
var  den  1  januari  i  år  anslutna
571  telefonabonnenter  får  man
veta  i  en  i  Televerkets  Författningssamling  framlagd  statistik.
Siffran  innebär  en  ökning  med
45  i  jämför else  med  antalet  ett
år  tidigare.  Antalet  apparater
var  625  vilket  är  50  mera  än
motsvarande  antal  ett  år  tidigare.

Källa: Fjällbackabladet nr 33, dec 1974.

Inga kommentarer: