söndag 15 september 2013

Miljöpartiet minsann.

"Det kristna budskapet är i grunden en kärleksförklaring till Skapare, medmänniska och den värld där vi lever.
Det budskap som Jesus Kristus gav oss medför ett ansvar för medmänniskan och skapelsen – en global solidaritet.
Vi vill ha en öppen kyrka där människor oavsett kön, hudfärg, ålder, social/ekonomisk bakgrund eller personlighet ska känna sig hemma och delaktiga i.
Vi vill verka för jämställdhet och är helt emot all form av diskriminering, t.ex. på grund av sexuell läggning eller etnicitet.
I dagens samhälle, där hårdnande ekonomiska ramar skapar ökade klyftor, är kyrkans sociala verksamhet av största vikt. Därför bör diakoni lyftas fram och prioriteras.

Kyrkan bör fungera som en mötesplats för människor, där det personliga mötet med medmänniskan är lika viktigt som mötet med den inre verkligheten.
Kyrkans budskap måste få konsekvenser och leda till ett arbete för ökad kompetens hos såväl anställda som förtroendevalda inom frågeställningar som hållbarhet, resurshantering, klimathot, ekonomisk utjämning, global rättvisa, fred mm.
Vi vill att kyrkan ska gå före och skapa en mer jämlik och solidarisk lönestruktur i sin organisation, för att på så sätt visa att budskapet får konsekvenser."

Och sossarna:

För en öppen folkkyrka med framtidstro

Socialdemokraternas vision är ett Sverige där vi alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Vårt manifest "För en öppen folkkyrka med framtidstro" med tolv punkter ligger till grund för kyrkovalet.

Svenska kyrkan ska sätta människors behov i centrum

   1. Visa lyhördhet och omsorg vid dop, konfirmation, vigslar och begravningar.
   2. Förena goda traditioner med nytänkande så att fler känner sig delaktiga.
   3. Håll Sveriges kyrkobyggnader och kyrkogårdar öppna och välvårdade.

   Svenska kyrkan ska stå upp för allas lika rätt och värde

   4. Visa att kvinnoprästmotstånd och homofobi inte hör hemma i folkkyrkan.
   5. Arbeta för internationell solidaritet, social rättvisa och hållbar utveckling.
   6. Var drivande i religionsdialog och i arbetet mot mobbning och rasism.

   Svenska kyrkan ska bekämpa de växande klassklyftorna

   7. Slå larm när kommun, landsting och stat inte tar sitt ansvar för välfärden.
   8. Avskaffa alla avgifter i Svenska kyrkans barn- och ungdomsverksamhet.
   9. Skapa fler sommarjobb åt ungdomar i samverkan med kommunerna.

   Svenska kyrkan ska bidra till gemenskap och utveckling

   10. Ta vara på församlingshemmen som öppna mötesplatser i lokalsamhället.
   11. Skapa en god arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter för alla anställda.
   12. Bedriv diakonal verksamhet som bryter ensamhet och utanförskap.

   Centern är också bra, men vill på slutet av sitt valmanisfest ha 100 nya kyrkokörer. Eh. Jaha?

   Fria Liberalerna kör kort och gott:
   1. Öppen och fördomsfri kyrka 
   2. Satsa på internationellt arbete, religionsfrihet och religionsdialog 
   3. Större valfrihet i kyrkan
   4. Öka kunskapen hos barn och unga 
   5. Förnya gudstjänsterna 
   6. Kyrkan ska ta socialt ansvar 
   7. Prioritera kyrkomusiken 
   8. Delta i samhällsdebatten - lyft etiska frågor
   9. Förstärk frivilligarbetet 
   10. Bevara vigselrätten för alla 
   11. Sök nya samverkansformer 
   12. Utveckla Svenska kyrkan i utlandet 
   13. Värna miljön – gör kyrkan klimatsmart 
   14. Vårda kyrkobyggnaderna

   Borgerligt alternativ får inte min röst. Jag tror inte på att du måste tro för att dela värderingar:
   MED KYRKAN I CENTRUM
   I höstens kyrkoval ställer en ny nomineringsgrupp upp. Vi heter Borgerligt alternativ och är
   partipolitiskt obundna. Vår uppfattning är att kyrkan ska styras av personer som har kyrkan, dess
   värderingar och tro som utgångspunkt – inte politiska åsikter och agendor.
   Vi kommer att verka för att de värderingar kyrkan vilar på ska ta större plats i samhället. Vi talar
   ofta om öppenhet, tolerans och mångfald i Svenska kyrkan, men vi måste bli ännu bättre på att föra
   fram detta i praktiken. Mycket görs redan i dag men vi kan göra mer för att låta fler upptäcka
   kyrkan som en välkomnande och trygg plats under hela livet.


   Inga kommentarer: